Nữ đại gia “bạo chi” nghìn tỷ mua cổ phần Novaland

Nữ đại gia “bạo chi” nghìn tỷ mua cổ phần Novaland - đất nền giá rẻ,đất nền long an,đất nền hiệp hòa


Thương vụ này được thực hiện vào ngày 30/06/2017 giữa nữ đại gia có tên là Đặng Thị Diễm Trang và bên chuyển nhượng là Credit Suisse.

 
0964797999